es gl en

Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín

A Coruña. Outubro de 2019
Autores: Jorge García, Fernando Eiroa
Colaboradores: Rafael Calvo
Promotor: Concello da Coruña
Estado: Encargo
Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín

A reurbanización do espazo público exterior do Mercado de San Agustín pretende basear a súa estratexia propositiva en tres puntos básicos: a ordenación dos espazos para que estes presenten un maior grao de eficacia funcional, a humanización do espazo público gañando terreo ao tráfico rodado ordinario e alcanzar coa intervención unha linguaxe do que se poida discernir unha lectura histórica da cidade.

A posición do Mercado de San Agustín dentro da cidade histórica, como encrucillada de visuais, como secuencia de espazos, como conexión e estancia, mostra de forma clara o carácter do centro da cidade. O tráfico rodado foi gañando o seu espazo específico, de maneira que na actualidade atopámonos, aos pés do mercado e da igrexa, con elementos subordinados aos medios de transporte que demandan certas servidumes, en detrimento do uso do espazo para actividades urbanas.

A ausencia dun gran espazo unitario dificulta a resposta urbana que require a complexidade de crear espazos de calidade, sen descoidar a necesaria funcionalidade requirida no día a día.

O proxecto pretende a consecución de espazos flexibles coa escala adecuada para o desenvolvemento da vida urbana e comercial, ademais das actividades de lecer ou económicas e, ao mesmo tempo, ordenar a contorna xerando lugares de acollida reconocibles neste singular enclave.

A pavimentación, principalmente con elementos de pedra de diversos tipos, permite a coexistencia do tráfico rodado co peón, rebaixando as velocidades de circulación. Esta solución redunda na sustentabilidade ambiental e no baixo mantemento, ademais de favorecer as relacións visuais e ambientais.

Todo o ámbito de actuación esixe ter en conta os seus límites e as súas posibles relacións, para que o conxunto forme parte dun "todo" coas rúas e prazas existentes, xa que, o obxectivo principal ao que debería aspirar un espazo público urbano, non é outro que ter vitalidade.

Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín Reurbanización do espazo público exterior do mercado de San Agustín