es gl en

Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego

A coruña. Marzo de 2017
Autores: Jorge García, Fernando Eiroa
Colaboradores: Rafael Calvo
Promotor: Concello da Coruña
Estado: Encargo
Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego

Autor pavillón orixina: Xosé Manuel Casabella López Autor pérgola orixinal: Andrés Fernández-Albalat Lois

O proxecto de rehabilitación do pavillón pretende, en primeiro lugar, enriquecer a relación coa súa propia contorna. Actualmente o edificio posúe dúas entradas laterais sen ningún tipo de transición entre elementos e reservábase unha conexión coa praza de Catro Camiños a modo de mostrador de despacho que non chegou a funcionar do todo. A reforma para a súa reconversión en centro cívico precisa dun cambio no seu funcionamento para poder xerar un vestíbulo aberto á pérgola de formigón preexistente.

A configuración simétrica do edificio é rotunda, pero ao carecer a súa contorna desta condición simétrica, enténdese necesaria unha nova configuración destes espazos exteriores. Por unha banda, preténdese introducir visualmente a vexetación dentro da sala, para o que se eliminan as zonas pavimentadas dos seus lados sur e oeste e onde a profundidade do parque permíteo, exponse un pequeno lugar de estancia exterior, vinculado co parque e a propia sala e que, ao mesmo tempo, podería funcionar de acceso alternativo.

A outra prioridade a considerar é o tratamento da pérgola preexistente. A actual cuberta de vidro a dúas augas xera certos problemas de control climático e de escala cos novos usos que se pretenden incorporar. Por iso, eliminarase, creando unha nova cuberta vexetal que dialogue co parque. Deste xeito, a pérgola pasará a ter un maior protagonismo no conxunto. Ante a necesidade da cubrición do espazo inmediatamente anterior ao vestíbulo do centro cívico, óptase por continuar coa mesma lóxica construtiva de apilamiento elementos perpendicularmente e, por iso, cubrirase con pezas de vidro traslúcido de sección en “U”, da mesma dimensión que o propio intereixo das vigas de formigón.

Finalmente se readapta o deseño do banco-xardineira da pérgola para que poida ser usado como asento, tanto desde a zona de acceso ao centro cívico como na beirarrúa de espera do servizo de autobuses urbanos. Para iso, tamén se executa unha lixeira estrutura metálica apoiada na estrutura de formigón, e cuberta coas mesmas pezas de vidro que na pérgola para xerar unha marquesiña aberta cara á fonte de Catro Camiños. No interior do pavillón, a idea fundamental será agrupar os espazos servidores no volume orixinal de menor altura, dotando ao complexo de comunicacións verticais e servizos de aseo, limpeza, instalacións e almacenaxe; para así, poder liberar espazo para as dúas salas multiusos dispostas en cada planta. A sala principal manterase acristalada para fomentar a sensación de pavillón de parque e transformarase o actual oco de dobre altura nun lucernario que, independizará as dúas salas e iluminará de forma natural a cabeceira da sala de soto.

Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego Reforma do pavillón da praza José Toubes Pego