es gl en

Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable

Varsovia. Xuño de 2015
Autores: Jorge García, Fernando Eiroa
Colaboradores: Alberto Seoane
Promotor: EUROPAN, Capital de Varsovia e Tesouro Nacional de Polonia
Estado: Primeiro premio en concurso
Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable

PAVILLÓN POLONIA. EXPO BRUXELAS 1958. ( Jezry Soltan, NON CONSTRUÍDO) A proposta de Soltan basea a súa estratexia en proxectar para transmitir ao visitante unha información e un ambiente da forma máis directa. Utilizaría racionalmente todos os soportes espazo-temporais e canles de comunicación coñecidos, asaltando simultaneamente a totalidade dos sentidos dos visitantes, que gozarían do contido do pavillón baixo unha enorme cuberta. Constrúese sen piares, sen cerramentos, sen carpinterías nin acristalamento vertical. Os usos previstos, debaixo desta cuberta, serían a exposición de obxectos e de documentación gráfica e completarase esta capacidade expositiva cunhas salas ao aire libre de cinema, modos diúrno e nocturno. Os obxectos expostos actuarán coas películas ao paso dos visitantes.

RIVER GATE. PARQUE CUBRYNA 2015. ( LCG arquitectura, PROPOSTA) A intención principal é xerar os vínculos apropiados co río Vístula. Manter o potencial do lugar e o seu valor debe ser obrigatorio. Unha gran cuberta de aceiro cor-ten crea un pavillón aberto que pode funcionar como un museo con diferentes actividades. Por outra banda, será un lugar onde poder sentar, ler un libro e descansar baixo as árbores. Un lugar sen barreiras arquitectónicas aberto 24/7 que utiliza novas tecnoloxías. A exposición complétase con eventos multimedia, mesmo con películas e performances. Investigar, exhibir e o aprender, son os obxectivos principais co fin de xerar unha experiencia orixinal. Os tesouros pódense ver sen tocar nin achegarse a eles directamente, debido a que flotan sobre unha lámina de auga ou se colgan sobre ela. Por último, un balcón conecta todo o pavillón coas pezas e o río.

Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable Os tesouros de pedra do río Vistula. EUROPAN 13 A cidade adaptable