es gl en

Exposición dos premios Grandearea na praza do Pobo Gallego

Vigo. Decembro de 2019
Autores: Jorge García, Fernando Eiroa, Xabier Barral. Autores edificio COAG e praza do Pobo Gallego: Irisarri + Piñera.
Promotor: COAG e Fundación Caixa Galicia
Estado: Primeiro premio en concurso
Exposición dos premios Grandearea na praza do Pobo Gallego

Os premios GrandeArea foron instituidos coa intención de recoñecer o labor de arquitectos e promotores das obras á hora de realizar unha arquitectura de calidade, para dala a coñecer ao gran público e destacar os seus valores.

Esta intervención pretende ter, en primeiro lugar, devandito recoñecemento co edificio da Delegación do COAG-Vigo e por extensión coa praza do Pobo Gallego (Irisarri+ Piñera).

Proponse unha intervención sintética que non invada o espazo urbano, senón que se desenvolva nel e ocúpese da maneira espontánea que suxire o lugar, ao mesmo tempo que se potencie a calidade escenográfica do conxunto.

Trátase de utilizar os dous elementos construídos, praza e edificio, de maneira que unicamente suxírase a estancia exterior para coñecer as imaxes e textos dos que conste a exposición proxectada sobre un dos planos inclinados do volume, tendo a posibilidade de descargar toda esa información mediante un sistema wifi instalado no propio proxector que se aloxa nunha caixa de aceiro galvanizado fixada á bancada.

Fronte a este “reclamo virtual”, que podería incluír un sistema de alertas en teléfonos móbiles ou en calquera outro dispositivo electrónico, exponse un “reclamo real” mediante adhesivos de vinilo nos ocos das xanelas que converten á edificación nun gran soporte de publicidade dos premios e que servirá de reclamo para o viandante.

Exposición dos premios Grandearea na praza do Pobo Gallego Exposición dos premios Grandearea na praza do Pobo Gallego