es gl en

Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña

A Coruña. Novembro de 2018
Autores: Jorge García, Fernando Eiroa
Colaboradores: Rafael Calvo
Promotor: Concello da Coruña
Estado: Proposta de concurso
Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña

A relación cidade-porto é unha arma cargada de futuro. O bordo marítimo é o escenario no que se abordarán os desafíos pendentes para construír unha sociedade máis xusta, solidaria e ecolóxica. As cidades marítimas mostraron a súa eficiencia no tempo para albergar a vida en comunidade. A súa permanencia é consecuencia da súa capacidade de adaptación ao cambio continuo da vida urbana nun clima e territorio concretos, o que as acredita como modelos urbanos de éxito. Esta capacidade de evolución, perfectibilidad e resiliencia, é a que nos permite pensar que estas cidades soportarán os cambios indispensables nos modelos de convivencia e nos modelos enerxéticos do futuro. No proceso de protección e posta en valor dun porto, a atención e manexo do baleiro é quizá, en termos de proxecto urbano, máis importante que a restauración e conservación do patrimonio construído. No baleiro están as claves da implantación da cidade no territorio, do uso e continuidade do espazo público, da súa estrutura ambiental.

A área de actuación reúne, pola súa extensión, pola súa proximidade ao centro histórico, pola presenza do recordo do que existiu e pola súa condición de bordo, unhas condicións únicas para trabar historia, cidade e paisaxe. O tratamento da infraestrutura debe de ser sensible cos seus límites para permitir vínculos máis aló do funcional, abordando novas oportunidades para a cidade, como a secuencia visual do seu acceso, a permeabilidade entre barrios e os novos usos demandados por estes.

O urbanismo debe ser capaz de explorar a súa capacidade para irradiar cohesión social, aceptando que as transformacións da cidade poden chegar a ser caixas de resonancia de optimismo e servir de recipiente onde o territorio, a cidade e os seus cidadáns achéganse e identifican.

Deberíase establecer unha oscilación entre o son do pasado e o sentido de futuro por medio dunha ordenación que interpreta, con liberdade, o carácter propio dun bordo marítimo, pero que, ao tempo, dota a esta infraestrutura de actividade e permeabilidade. É necesario que o novo escenario transcenda os límites estritos do fluxo produtivo para pensar un futuro onde convivan novas situacións de maior flexibilidade e facer máis amable o achegamento ao centro histórico desde a perspectiva de calquera medio de transporte ou do peón.

As estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña deberían seguir unhas directrices que permitisen construír o espazo futuro a través de dous conceptos: flexibilidade e reversibilidad.

Flexibilidade como capacidade de adaptación, pero tamén como forma de dar respostas aos requirimentos de cada momento con eficacia e eficiencia. Reversibilidad como clave do tratamento dun espazo especialmente sensible pola súa posición estratéxica dentro do territorio e polo cal se debería preservar en canto ao valor patrimonial común que posúe.

Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña Estratexias de transformación do bordo litoral da cidade da Coruña